Általános szerződési feltételek

Szerződő felek

Szolgáltató
Kalimeraki Media Kft.
1171 Budapest, Hegyalatti u. 6/F (nem átvevőhely)
Adószám: 14255849-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-895789

Vásárló
Az a természetes vagy jogi személy, a www.heroesofgreece.hu oldalon megrendeli a Heroes of Greece: Szpiridon gyűrűje című kalandjátékot.

Az általános szerződési feltételek célja
Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató online áruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Szolgáltató a Vásárló által a megrendeléskor megadott adatokat rögzíti és tárolja. A vásárlás feltétele az Vásárló elérhetőségének, a szállítási és számlázási adatok megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést elküldi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés elküldése után a vásárló a megrendelést a weblap Kapcsolat menüpontjában megadott űrlapot kitöltve, illetve telefonon törölheti. A megrendelés visszavonása csak a játék(ok) postára adása előtt lehetséges.

Fizetési feltételek
Vásárló a játék(ok) ellenértékét vagy a kézbesítőnél a játék átvételénél készpénzben, vagy a megrendelést követően banki átutalással teljesíti. A banki átutalással történő fizetés részletei a visszaigazoló levélben találhatók. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad, banki átutalás esetén a szállító által kiszállított csomag tartalmazza a számlát.

Szállítási módok
A kiszállítást Magyarországon belül a DPD futárszolgálat végzi, a Szolgáltató nem számít fel szállítási költséget. Külföldre történő szállítást egyeztetés után tud a Szállító intézni a Magyar Posta hatályos díjszabása szerint.

A vásárló jogai és kötelezettségei
A Vásárlónak a csomag kézhezvételétől számított 14 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket indoklás nélkül a Szolgáltató részére hiánytalanul és sértetlenül visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A csomag visszaküldése csak a cég székhelyére lehetséges: 1171 Budapest, Hegyalatti u. 6/F. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

Pénzvisszafizetési garancia

A Szolgáltató vállalja, hogy a játék vételárát a Vásárlónak visszafizeti, amennyiben:

  • A Vásárló a játékot rendeltetésszerűen végigjátszotta, de mégsem elégedett vele.
  • A Vásárló a játékot a vásárlástól számított egy éven belül (365 nap) játszotta.
  • A Vásárló a játszást követő 21 napon belül élhet a garanciával.
  • A Vásárló kötelessége hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a játékot végigjátszotta (azzal a római számmal, amelyről a játékban szó van).
  • A Vásárló kötelessége a játékot hiánytalan állapotban a saját költségén a Szolgáltató részére visszaküldeni.
  • A Vásárló köteles a garanciakérelemmel együtt megírni a tapasztalatát a játékkal kapcsolatban, kitérve arra, hogy mi az elégedetlenségének az oka.
  • A Szolgáltató a Vásárló részére a vételárat banki átutalással fizeti vissza, ezért a Vásárló a levelében köteles a bankszámlaszámát a Szolgáltató tudomására hozni.

A pénzvisszafizetési garancia kizárólag az összes fenti pont maradéktalan teljesülése mellett érvényesíthető. A garancia érvényes az összes olyan játékra, amelyet ennek keretében vásároltak akkor is, amikor ez a többletszolgáltatás már nem választható a vásárlás/megrendelés során.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat rögzíti és tárolja. A Szolgáltató az alábbi, a megrendeléshez szükséges adatokat kéri el a Vásárlótól:
Név
E-mail cím
Telefonszám
Számlázási név és cím
Szállítási név és cím

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató az oklevél igénylésénél néhány adatot elkér, hogy személyre szabottan tudja elkészíteni azt. A Szolgáltató ebben az esetben is az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az oklevéligénylés során a játékkal kapcsolatban leírt személyes tapasztalatot a Szolgáltató anonim módon felhasználhatja.